HEM  ARKIV  ESSÄER  FORUM  KONTAKT  LITTERATUR  RECENSIONER  REPORTAGE  SYNPUNKTEN  VÄRLDEN

 

Litteraturlista 050415


Nordisk museologi (NMu)

Tidskriften har under Per-Uno Ågrens redaktörskap varit ensam i Sverige om att publicera utställningsestetiska artiklar. I ett nyligen utgivet REGISTER över artiklar från 1995-2005 kan man se vad som skrivits om utställningar. Nu har tidskriften ny redaktion och konsthistorikern Ane Heljskov Larsen är utställningsintresserad redaktör.


Liksom Marc Maure i ovanstående artikel beskriver hur förra sekelskiftets utställningsförnyare använde konstnärer och även utnyttjade sina kunskaper i andra medier för att utveckla den akademiska museiutställningen visar nedanstående artiklar hur gränsöverskridanden inom såväl konst som vetenskaplig forskning kan bidra till museiutställningens förnyelse även i vår tid;


Museer och utställningar

Arkitektur

Estetisk teori

En stimulerande och för museifolk tankeväckande artikel är Jennifer Allens Lustens arkiv: Kants estetik och museet i konsttidskriften SITE 2004:11 www.sitemagazine.net.


Eva Persson 050415