HEM  ARKIV  ESSÄER  FORUM  KONTAKT  LITTERATUR  RECENSIONER  REPORTAGE  SYNPUNKTEN  VÄRLDEN

 

VAD VET MUSEER OM UNGDOMAR?

 

Den frågan ställde sig Johanna Blylod när hon var projektanställd som utställningsproducent på Norrbottens länsmuseum i Luleå hösten 2005. Hon såg väldigt få undomar i museet och bestämde sig för att undersöka varför. Ett år senare i november 2006 la hon fram resultaten av sin undersökning i en magisteruppsats med titeln Museer och ungdomar- om ungdomars frånvaro i museivärlden. Den empiriska delen av magisteruppsatsen bygger på ett projekt med feriearbetande ungdomar i Pirteå. Staden betalar ungdomar som vill fortbilda sig under sommarferierna, Johanna fick sin första datautbildning på det sättet. Nu bad hon kommunen om pengar för att högstadie- och gynmnasieelever skulle kunna "bli delaktiga i museivärlden" genom museibesök ( även bakom kulisserna), lära sig skriva utställningsmanus, göra utställningstexter och forma innehållet visuellt i egna produktioner. Hon redogör för sina egna och ungdomarnas erfarenheter i projektrapporten Ferieungdomsprojektet - ett kulturprojekt för bättre relation mellan ungdomar och museer. Och här vänds på frågan till:


VAD VET UNGDOMAR OM MUSEER?

Joahanna Blylods sammanfattning är att ungdomarna får sina fördomar bekräftade under studiebesöken i Piteå och Luleå: museerna stuntar i ungdomar - och de i museerna. Men ett visst intresse för utställningsproduktion hinner vakna hos feriejobbarna och de ger museerna goda råd för framtiden.


- Man behöver ju inte… "ungdomfiera" hela museet, men något måste väl i alla fall finnas. Dessutom kan det väl vara intressant även för äldre att få veta lite om vad dagens ungdomar är intresserade av och sysslar med.


- Interaktiva moment i en utställning är till ingen nytta, när pedagogiken är för enkel och barnslig.


- Texter i utställningar dödar intresset, det måste finnas text men museerna skulle kunna experimentera mer med layouten.


- En utställning som har ett intressant ämne kan ändå var ointressant när den varken är nyskapande eller uppfinningsrik i sin estetiska utformning.


- Museerna struntar i vad ungdomar är intresserade av, till exempel samtidshistoria.


- Ibland skulle man kunna få ta på föremålen. Allt i ett museum skall inte vara förbjudet!


Den som är intresserad av Joahanna Blylods magisteruppsats och projektarbete kan mejla henne här
 
TIPS! Ett aktuellt och fylligt komplement till Museer och ungdomar - om ungdomars frånvaro i museivärlden är tidningen Riksutställningars senaste nummer, Gringonumret. Riksutställningar nr 3-4 november 2006