HEM  ARKIV  ESSÄER  FORUM  KONTAKT  LITTERATUR  RECENSIONER  REPORTAGE  SYNPUNKTEN  VÄRLDEN

 

Praktverk om samtida utställningsgestaltning

Exhibition Design, David Dernie,
Laurence King Publishing Ltd,
London 2006


Den engelske arkitekturprofessorns David Dernies färgrika bok Exhibition Design berättar med korta texter och 450 bilder om det senaste decenniets utställningsgestaltning i USA, England och någon mån även Frankrike och Tyskland. Dernie närmar sitt disparata material (främst museiutställningar men också kommersiella mässor och show-rooms) med de överordnande begreppen Berättande rum (Narrative space), Performativt rum (Performative space) som handlar om all slags interaktivitet i utställningar och Simulerad upplevelse (Simulated experience), där elektronikens intåg på alla nivåer i utställningen examineras.


Därefter fördjupar han sig i de olika kommunikationsprocessernas tekniska hjälpmedel och redskap: ljussättning, färgsättning, typografi. I bokens "teknikdel" ingår också ett kapitlet om design, varmed han avser grundläggande rumslig gestaltning, utseende och placering av montrar, utnyttjandet av väggar och golv, sätt att montera objekt och texter.


Det är prestigefyllda utställningar från de stora världstäderna som dominerar, de flesta är tillfälliga manifestationer men många basutställningar i museer kan man se i verkligheten. Kanske märker man då att den storstilade och ofta kreativa arkitektektoniska strukturen inte alltid följs upp på "mikroplanet", där det ju avgörs om utställningen är nydanade även innehållsmässigt. Utställningar måste ses med kroppen, ändå är det nödvändigt att också titta i böcker som Exhibition Design.


Eva Persson
060629