HEM  ARKIV  ESSÄER  FORUM  KONTAKT  LITTERATUR  RECENSIONER  REPORTAGE  SYNPUNKTEN  VÄRLDEN

 

DANSKE MUSEER


Titel Danske Museer är förvisso talande, men de ordfattiga tidningsomslagen lockar nog inte till smygläsning i tidningsbutiken såvida man inte redan känner till vad som brukar finnas inuti.

 

Föreställ dig att det varannan månad dimper ner en tidskrift i din brevlåda som är fullmatad med museirelaterade reportage samt redogörelser över aktuella utställningar och publikationer. En sådan tidskrift finns i Danmark.

 

Danske Museer ges ut av Museumstjenesten* i syfte att vara orienterande och debattskapande för människor inom den danska museivärlden. Under år 2008 har konstvetaren Line Hjorth Christensen tillträtt som ny redaktör. Hennes karriär innefattar såväl undervisning i utställningsestetik och museologi vid Århus Universitet som praktiskt utställningsarbete.

 

Årets skörd av Danske Museer innehåller mellan fyrtio och sjuttio illustrerade sidor per nummer. Då alla läsare är välkomna att sända in artiklar är mångfalden av avsändare stor. Årets skribenter har exempelvis varit konsthistoriker, museichefer, projektledare, religionshistoriker, bildhuggare och utställningsarkitekter. En typisk artikel för Danske Museer är skriven av en museitjänsteman som bjuder på sina egna erfarenheter inom ramen för den egna institutionen, men det bjuds också på debattinlägg och uppsökande reportage.

 

I nr 2008:1 diskuterar exempelvis danska Nationalmuseets webbredaktör Charlotte S H Jenssen museernas roll och möjligheter i den virtuella världen. Reportaget kretsar kring kulturarvsupplevelser i den virtuella världen Second Life. Jenssen står även bakom avdelningen Digit@lt som återfinns i några av 2008 års utgåvor där läsaren får tips om intressanta hemsidor och nätverk online.

 

Ett ytterligare artikelexempel är hämtat ur nr 2008:2. Journaliststuderande Jacinta A Madsen bidrog i detta nummer med ett reportage om ett samarbete mellan Dansk Naturvidenskabsfestival och Esbjerg Kunstmuseum. Under festivalen inbjöd museet skolklasser på upptäcktsfärd i ett estetiskt laboratorium. Syftet var att visa att naturvetenskapen kan öppna ögonen för konsten och vice versa. I laboratoriet fick barnen göra vattenbilder med interferens**. Barnen fick belysa sina respektive vattenkärl med ficklampa i det mörka laboratoriet. Vattenkärlen hade en spegelbotten så de individuella mönster som bildats reflekterades mot väggen. Det estetiska laboratoriet var mycket populärt, och barnen fick i samband med det leta upp konst som tilltalade dem. Syftet med samarbetet var att väcka nyfikenhet och öppna upp för nya konstupplevelser - mönster i naturen kan vara konst och vissa mönster i konsten kan vara inspirerade av naturfenomen.

 

Mot slutet av varje tidskriftsnummer möts läsaren av ett tiotal sidor med beskrivningar av aktuell litteratur och andra publikationer samt en illustrerad, beskrivande förteckning över ett trettiotal nya utställningar som är på gång nationellt. Papperstidskriften kompletteras av hemsidan*** där det bland annat finns ett utförligt ämnesindex, och man har även översatt vissa artiklar till engelska.

 

Danske Museer är mycket orienterande och förefaller dessutom vara en lysande plattform för marknadsföring av utställningar och litteratur. Mångfalden av skribenter bidrar till tidskriftens mångsidiga innehåll och är det något läsaren saknar finns alltid möjligheten att själv sända in ett alster. Danske Museer är läsvärd även utanför Danmark.      

 

Vad har vi för motsvarighet i Sverige? Utöver UtställningsEstetiskt Forum som trots mycket begränsade resurser producerar 7–9 nyhetsbrev/år har vi i pappersformat exempelvis Samdoks tidskrift Samtid & Museer med 2 nr/år och Svenskt Kulturarvs tidskrift Kult med 4 nr/år.

 

Nog behöver en så mångsidig och händelserik bransch en mer frekvent bevakning! Med ökade resurser skulle UEforum ha alla möjligheter att utveckla sin verksamhet. Det ska också bli intressant att se om Riksförbundet Sveriges Museer blåser liv i den nu nedlagda Museiföreningens tidskrift Svenska museer som överlämnades under Vårmötet år 2008. 


 

* Något av en motsvarighet till svenska Museiservice
** Fysiskt fenomen som skapar vågrörelser
*** www.danskemuseer.com

 

Text: Ingrid Blomkvist 080915
Redaktionsassistent UEForum.se