HEM  ARKIV  ESSÄER  FORUM  KONTAKT  LITTERATUR  RECENSIONER  REPORTAGE  SYNPUNKTEN  VÄRLDEN

 

FÖRFÄRLIGA OCH BEGÄRLIGA FÖREMÅL

 

Nedanstående text är hämtade ur Anders Ekströms, Solveig Jülichs och Pelle Snickars inledningskapitel till 1897 Mediehistorier kring Stockholmsutställningen, Statens ljud- och bildarkiv 2006. Bild: från Stockholmsutställningen.

 

 

i kongo

 

Lotten Gustafsson, Stockholm 070918

Lotten Gustafsson Reinius är forskarassistent vid Etnologiska instutionen vid Stockholms universitet. Hennes artikel finns även i något redigerat skick som särtryck Förfärliga och begärliga föremål. Om tingens roller på Stockholmsutställningen 1897 och Etnografiska missionsutställningen 1907, Etnografiska museet 2005. Bilderna är tagna ur denna publikation.