HEM  ARKIV  ESSÄER  FORUM  KONTAKT  LITTERATUR  RECENSIONER  REPORTAGE  SYNPUNKTEN  VÄRLDEN

 

MYCKET MATNYTTIGT I MUSEUMSBOGEN

 

Museumsbogen. Praktisk museologi (448 s.)
Ole Strandgaard
Förlaget Hikuin

 

MUSEUMSBOGEN är en rikt illustrerad handbok med en synlig och personlig författare som delar med sig av sina yrkeserfarenheter. Med ett tillgängligt, okomplicerat språk ger Ole Strandgaard "den stora överblicken".

 

Författaren har arbetat inom museivärlden i över fyrtio år, vilket tydliggörs av det historiska perspektiv som genomsyrar boken. I sjutton kapitel avhandlas allt ifrån vad ett museum är och varför vi har dem till förekomsten av olika slags museer och vilka som arbetar på dem. Däremellan förstås det praktiska arbetet i sig: insamling, forskning, registrering, bevarande och förmedling.

 

Undertiteln "praktisk museologi" är sprungen ur författarens vilja att kombinera teoretisk och praktisk kunskap, dvs. studiet av människors förhållande till kultur- och naturarv samt beskrivandet av de praktiska metoder som bevarandet av kulturarven för med sig. De teoretiska diskussionerna vävs samman med praktiska tips, uppmaningar samt en och annan varning.

 

Utställningen och utställandet
Kapitel 11 ägnas åt museiutställningen. Innehållet är välstrukturerat och lätt att hitta i genom en rad underrubriker från breda ämnen som "Om at lave udstillinger I, II & III" till mer specifika ämnen som "Kronologi" och "Montrer og skiljevægge". Även tekniska aspekter som ljud, ljus och AV har egna avsnitt. Strandgaard nämner att han inte är någon expert på vissa av de områden han berör, men han delar med sig av sina egna erfarenheter. Den löpande texten kompletteras av illustrerade exempel, både inspirerande och avskräckande sådana.

 

Dessa illustrerade exempel är hämtade både från förr och nu. En stor behållning är de återkommande jämförelserna och berättelserna om olika tiders utställande. Hur hade 1960- och 70-talens utställningar sett ut utan spånplattan, fotostater och skrivmaskinen? Författaren berättar om 1970-talets miljörekonstruerade "upplevelserum" med skalenliga modeller och fotografier på byggnader i skala 1:1. Risken med dessa, menar han, var dock att de autentiska föremålen hamnade i skymundan.

 

Människorna före föremålen, var stridsropet även i Sverige i början av 1970. Riksuställningars Land du välsignade (1973) skildrar arbetarrörelsens framväxt i industrialismens barndom.
Foto: Olof Wallgren Riksutställningar

 

"Komplicerede sammenhænge bliver ikke enklare af at blive skrevet på væggen"
Vad är då Strandgaards recept på en lyckad utställning? Han slår ett slag för föremålet och poängterar återkommande att utställningens budskap bör översättas från text till visuellt uttryck. Då han själv tillhör det stora flertalet museibesökare som inte läser utställningstexter förespråkar han utställningar där besökaren ska kunna se och uppleva budskapet. Utställningstextens betydelse belyses återkommande i utställningskapitlet, men kompletteras också av ett eget kapitel.

 

Museumsbogen borde ha en given plats i de museirelaterade utbildningarnas kurslitteratur, men också som referensverk hos museimedarbetaren som ofta kastas in i nya arbetsuppgifter eller helt enkelt är nyfiken och vill kika över det egna skrivbordet.

 

Frågan är nu bara – vem kommer att skriva den svenska motsvarigheten?

 

Text: Ingrid Miljand


Ingrid Miljand är antikvarie på Sveriges Fängelsemuseum.

Besök www.museumsbogen.dk och www.olestrandgaard.dk
Beställ MUSEUMSBOGEN på www.hikuin.dk eller www.museumstjenesten.com


UtställningsEstetiskt Forum – Sveriges enda tidskrift om museer och utställningskritik

Tidigare LITTERATUR i ARKIV