HEM  ARKIV  ESSÄER  FORUM  KONTAKT  LITTERATUR  RECENSIONER  REPORTAGE  SYNPUNKTEN  VÄRLDEN

 

KULTURERS KORSVÄG I ALVESTA

 

Utställningshallen ligger i f d övre vänthallen i Alvesta stationshus.

 

Ska man vänta på försenade tåg rekommenderar jag järnvägsknuten Alvesta. I det dekorativa stationshuset finns en utställningshall som sedan femton år tillbaka drivs av kommunen och förestås av den idérike Anders S Olsson.

 

Här görs utställningar av allehanda slag, där lokala och regionala kulturarbetare framträder, världskulturer presenteras och folkhögskolans konst- och konsthantverkselever årligen visar sina examensutställningar. Till utställningshallen är knutet ett antikvariat och snart – förhoppningsvis – också ett bokkafé.

 

Häromåret ägde en stor islamutställning rum. De "nya" Alvestaborna lånade ut sina privata föremål och bilder och skrev texter för att förklara skillnaden mellan sunni och shia, berätta om islams historia och ge gestalt åt vardagstraditioner de fört med sig från sina ursprungliga hemländer.

 

Foto: Glimpt

I kommunen ligger Grimslövs folkhögskola, känd för sin konsthantverksutbildning. Där inledde Mattias Rask and Tor Palm sina formgivarbanor. Efter Malmstensskolan bildade de firman Glimpt och for ut i världen för att undersöka om deras design kunde inspirera och inspireras av utomeuropeiskt hantverk. I Sydafrika sökte de upp keramiker i Kapstaden, och utanför Ho Chi Minh City i Vietnam har de satt i gång en liten produktion av sittmöbler i samarbete med korgväverskor på platsen.

 

De vidareutvecklar den traditionella tekniken och driver upp den i skala. De framhåller att de väljer att samarbeta med företag och produktionskooperativ som har bästa möjliga arbetsförhållanden och som tänker ekologiskt.

 

Foto: Alvesta utställningshall

 

När loungepuffarna ställdes ut på Alvesta utställningshall prydde Anders S Olsson väggarna med korgar inlånade från Smålands museum, ett för honom typiskt sätt att låta kulturer och kunnande från olika platser i olika tider mötas.

 

Serin Fathi (i mitten) på resa i Sudan under arbetet med projektet Deras liv – mina bilder. Foto från vernissagekort.

 

Utställningarna avlöser varandra i snabb takt: i skrivande stund pågår Deras liv – mina bilder som är producerad tillsammans med studieförbundet Vuxenskolan i Växjö. Där framträder Serin Fathi som har arbetat med mänskliga rättigheter och kvinnors utsatta situation i krigshärjade länder. Serin Fathi är palestinier från Jordanien som nu bor i Alvesta i väntan på att få asyl i Sverige. Alvesta har en lång tradition som flyktingmottagare, gatubilden präglas av det. Varför skall det inte återspeglas i våra utställningar? frågar Anders S Olsson retoriskt.

 

En dag när jag ringer utställningshallens kurator bubblar han av glädje: "Idag är alla tåg försenade! Här strömmar folk in ..."

 

Text: Eva Persson
EP är UEForums grundare.

UtställningsEstetiskt Forum – Sveriges enda tidskrift om museer och utställningskritik

Tidigare REPORTAGE i ARKIV