HEM   |   ARKIV   |   ESSÄER   |   FORUM   |   KONTAKT   |   LITTERATUR   |   RECENSIONER   |   REPORTAGE   |   SYNPUNKTEN   |   VÄRLDEN

 

NYHETSBREV #5 2016


UEForums senhöstnummer har landat! Och vilken höst vi haft i museivärlden, med en debatt som slagit alla rekord i engagemang för vårt gemensamma kulturarv! Naturligtvis speglar vi debatten både i detta nummer och i nästa som kommer i december.

Förutom kulturpolitik innehåller det här numret en intressant kompott av Krakow, Köpenhamn, Kina, konst, marionetter, papper och andra dyrgripar samt två provocerande deviser, ”Kunst macht frei” respektive "Tänka fritt är stort men tänka rätt är större".

Välkommen att bli engagerad och berörd!

redaktionenSYNPUNKTEN

VEM VET MEST OM INTE MUSEET?

Museer måste samla både föremål och kunskaper, menar Pia Cederholm. LÄS MER
RECENSIONER

FOT JANA MÄKINEN

ÄNNU MER VÄRDE MED APP

Magnus Berg begriper plötsligt vad en tematisk utställning är.
LÄS MER


FOTO KATARINA LINDAHL

MÄKTIGA MEDICIS PAPPERSPRAKT

Ewa Wadell ser renässansen återuppstå i Livrustkammaren.
LÄS MER

FOTO ANNELI KARLSSON SMM

MED 1700-TALSVIND I SEGLEN

Jan Ohlin går ombord på utställningen Resenärerna på Sjöhistoriska.
LÄS MER
REPORTAGE

FOTO MOESGAARD MUSEUM

KORSVÄGAR TILL ÖPPNA MÖTEN

Agneta Sommansson och Ulla Arnell reflekterar över resan, vägen och målet.
LÄS MER

VÄRLDEN

FOTO MHK KRAKOW

MELLAN SCHINDLER OCH GESTAPO

En omtumlad Kenneth Hermele kommer
hem från Krakow.
LÄS MER


FOTO SANTIAGO SIERRA

SVART HÅL MITT I RUMMET

Tove Alderin upplever tyngdlösa utställningar i Köpenhamn.
LÄS MER
ESSÄ

FOTO WOJCIBCH STARON

DOCKORNAS SISTA DANS

Michael Meschke sörjer den styvmoderliga behandlingen av Marionettmuseet.
LÄS MER

LITTERATUR

GEDIGET OM VÄRLDSKULTURMUSEET

Klas Grinell har läst Johan Lunds tunga avhandling Museet vid Korsvägen. LÄS MER

FORUM

MUSEET SOM UPPFOSTRINGSANSTALT

Ett utställningsbesök lämnar en fadd smak i munnen på Ralph Hermansson. LÄS MER


VAR SKA MUSEET LIGGA OM INTE I TIDEN?

Margareta Alin Hegelund förklarar vad nytänkande museer kan bidra med.
LÄS MER

Pias pressgrannar


DANSKE MUSEER I NYA KLÄDER
Vår systertidskrift Danske Museer har länge varit en inspirationskälla med sin ambitiösa bevakning av museer och utställningar. Nu lanserar de en ny webbplats, danskemuseer.dk, och förnyar samtidigt den tryckta tidskriftens format och design.
Genom en modernisering av utseende och innehåll vill man nå en större publik och genom närvaro på webben, Facebook och Instagram vill man delta på ett mer omedelbart sätt både i debatten och i det dagsaktuella nyhetsflödet.

Snyggt! tycker UEForum och önskar lycka till. Och självklart vill vi följa er på sociala medier!   

  2018 stöder Kulturrådet UtställningsEstetiskt Forum  |  Tjänstgörande utgivare: Jan Ohlin  |  © UEForum 2005-2018