HEM   |   ARKIV   |   ESSÄER   |   FORUM   |   KONTAKT   |   LITTERATUR   |   RECENSIONER   |   REPORTAGE   |   SYNPUNKTEN   |   VÄRLDEN

 

KONTAKT MED REDAKTIONEN

UtställningsEstetiskt Forum, UEForum.se, startades hösten 2005 av
Eva Persson. Idag ser redaktionen ut så här:


Vikarierande chefredaktör och tjänstgörande utgivare Jan Ohlin
epost jan@ueforum.se

Jan Ohlin är frilansande utställningsproducent och skribent. JO har studerat konst, hantverk, etnologi, utställningsproduktion och journalistik och arbetade länge på Riksutställningar.Vill du skriva för UEForum, kontakta Jan

 

PR och marknadskommunikation Ulla Arnell
epost ulla@ueforum.se
 
Ulla Arnell är ordförande i UEForums ideella förening och medarbetare i redaktionen. Ansvarar för annonser och ekonomi. Tidigare verksam på Riksutställningar som sociolog och utställningsproducent med inriktning på barn och unga, konst- och utställningspedagogik.

Vill du annonsera, prenumerera eller stödja UEForum, kontakta Ulla

 

Medarbetare Pia Cederholm
epost pia@ueforum.se
 
Pia Cederholm är pedagog, författare och kulturskribent. Hennes magisteruppsats i konst- och museipedagogik handlar om utställningstexter.
Hemsida piacederholm.com

 

 

Medarbetare Ingrid Miljand
epost ingrid@ueforum.se
 
Ingrid Miljand har kandidatexamen i museologi vid
Uppsala universitet. Arbetar som antikvarie på Sveriges Fängelsemuseum, Gävle sedan 2008. Recenserar tidskrifter och litteratur i UEForum.se.

 

Medarbetare Aron Ambrosiani
epost aron@ueforum.se

Aron Ambrosiani är digital producent vid Nordiska museet. AA har tidigare arbetat som intendent vid Nobelmuseet i Stockholm och som projektledare för webben vid Statens maritima museer. AA har en kandidatexamen i historia från Stockholms universitet.

 


 

Vad vill UEForum?
UtställningsEstetiskt Forum sätter de kultur- och naturhistoriska museernas utställningar i fokus. Inom de akademiska kurators- utbildningarna utvecklas förhoppningsvis en utställningsestetik för konstutställningar och konstnärliga installationer som kan inspirera "sakutställarna". Men den klassiska sakmuseiutställningen behöver också sin egen närsynta och kunniga granskning.

Vad är utställningsestetik?
Utställningsestetik är inte ett etablerat begrepp i Sverige. Det finns ännu inte några riktigt utvecklade teorier för utställningsmediet, inte heller en gemensam terminologi som stöd till den som vill recensera och/eller skriva kritiskt om utställningsmediet. Konstkritik finns - javisst, men det är sällan recensenten tar ställning till själva medieringsformen. De berättande utställningarna på landets alla natur-och kultur- historiska museer får ingen kritik alls. UtställningsEstetiskt Forum har ambitionen att utveckla utställningsestetiken och uppmuntra till kritiskt tänkande kring berättande utställningar.

Vad innebär utställningsestetiska studier?
Det kan vara att genom jämförelse mellan flera samtida utställningar eller genom studium av förändringar i utställningens form och innehåll över tid, precisera begrepp och finna nya utgångspunkter för analys och bedömning av utställningar. Det kan också innebära närstudium av enskilda utställningar utifrån skilda perspektiv. Teorier kan lånas från konstnärligt arbete, praktiskt museiarbete och vetenskapliga discipliner.

Vilka deltar i debatten?
UEForum skall vara ett rum för såväl konstnärer, formgivare och arkitekter som idéhistoriker, esteter, filosofer, konstvetare, museologer och kulturkritiker samt givetvis museiarbetare och utställningsproducenter.

Hur får man veta mer om utställningsestetik?
Det finns tidningsrecensioner, vetenskapliga arbeten och essäistiska texter som, om de samlas, antyder vad utställningsestetik kan vara och kan syssla med. Men det behövs livligare diskussion och mer forskning, konstnärlig och vetenskaplig. UtställningsEstetiskt Forum – Sveriges enda tidskrift om museer och utställningskritik uppmuntrar till tvärdisciplinära studier kring mediet. Förhoppningsvis kan vi sakta utveckla en utställningsestetik genom att finna nya till mediet anpassade begrepp och analysmetoder.
 
Fotnot:Publicisten och historikern Anders Björnsson introducerade för många år sedan ordet 'sakmuseum' för alla museer som inte är konstmuseer. Vi tackar och följer hans terminologi.

  2018 stöder Kulturrådet UtställningsEstetiskt Forum  |  Tjänstgörande utgivare: Jan Ohlin  |  © UEForum 2005-2018