HEM   |   ARKIV   |   ESSÄER   |   FORUM   |   KONTAKT   |   LITTERATUR   |   RECENSIONER   |   REPORTAGE   |   SYNPUNKTEN   |   VÄRLDEN

 

NYHETSBREV #6 2016


Varmt välkommen till 2016 års sjätte och sista nummer!

Höstens intensiva museidebatt hämtar andan ett ögonblick medan vi försöker smälta innehållet i lagrådsremissen från Kulturdepartementet. ”Kulturarvspolitiken ska bidra till att det gemensamma kulturarvet blir en angelägenhet för alla, att det offentliga samtalet vidgas och fördjupas samt att medskapande och engagemang främjas.” Kan det finnas en bättre form för detta än den genomarbetade och högkvalitativa utställningen? Men när regeringen nu föreslår en rad sammanslagningar av olika institutioner kan man ställa frågan hur det ska kunna leda till fler och bättre utställningar. Lita på att UEForum kommer att ställa den frågan!

Att vi kan fortsätta ge ut UEForum även under 2017 vet vi nu, när Kulturrådet meddelat att vi får fortsatt produktionsstöd. Det tackar vi för! Vi tackar också alla er som stöttar oss genom annonser och i synnerhet genom medlemskap i UEForums ideella förening. För 150 kronor blir du medlem under ett helt år. Det är en enkel gest men också en kulturgärning som bidrar till att de förändringar i utställningsvärlden som väntar framöver blir uppmärksammade, analyserade och värderade. Att det blir förändringar är nämligen det enda vi kan slå fast med visshet.

Väl mött, både nu och i framtiden!

redaktionenSYNPUNKTEN

FOTO MUSEO DE BELENES

EN ATEIST PÅ JULKRUBBEMUSEUM

Lasse Bergwall upptäcker hur religiösa och politiska budskap får större kraft i mindre skala. LÄS MER
RECENSIONER

FOTO NUKLEERKEDI/STOCKPHOTO

ALLT LJUS PÅ NORDISKT MÖRKER

Pia Cederholm skådar både mörkret, ljuset och allt däremellan på Nordiska museet.
LÄS MER
REPORTAGE

FOTO OVE KANEBORG

MED FARFAR PÅ MUSEET

Alice Rinell Hermansson möter Kinas och sin egen historia i Etnografiska museets magasin. LÄS MER

FOTO VÄRLDSKULTURMUSEERNA

TILLBAKA TILL MUSEIDEBATTEN

Fredrik Söderling följer stridslinjerna i den gångna höstens debatt om makten, museet och kulturarvet. LÄS MER
VÄRLDEN

FOTO COOPER HEWITT

SJÄLV ÄR BÄSTE DESIGNER

Jonas Cullberg rapporterar från ett New York-museum som gör besökaren verkligt medskapande.
LÄS MER

FOTO DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM

FÖRSKÖNAD KOLONIALISM

En häpen Kenneth Hermele ser två aningslöst vemodiga utställningar om arvet efter den tyska kolonialismen.
LÄS MER
LITTERATUR

DET RÖVADE KULTURARVET

Fredrik Svanberg recenserar Staffan Lundéns avhandling om bytet som utställning. LÄS MER


INGET TYSTAR TINGET

Eva Persson bevittnar föremålets renässans i utställningarnas teori och praktik. LÄS MER

Tack för i år! Redaktionen önskar en God jul och ett Gott nytt år till alla våra läsare, skribenter och annonsörer. UEForums redaktion och dess skribenter möter ni här. Väl mött 2017!


TOVE ALDERIN

MARGARETA ALIN HEGELUND

ARON AMBROSIANI

ULLA ARNELL

MAGNUS BERG

LARS BERGWALL

PIA CEDERHOLM

SOFIE COLLIN

JONAS CULLBERG

KATRINFRIBERG

KLAS GRINELL

INGER HAMMER

CECILIA JACOBSSON

ALICE RINELL HERMANSSON

RALPH HERMANSSON

KENNETH HERMELE

HEGE BŒRRUD HUSEBY

KARIN KÄMSBY

KATARINA LINDAHL

GUNILLA LUNDAHL

GUNILLA LUNDGREN

MICHAEL MESCHKE
Ingrid Miljand
INGRID MILJAND

VIKTORIA MUNCK
Jan Ohlin
JAN OHLIN

EVA PERSSON

IDA RENLUND

JOHANNES SOLDAL

AGNETA SOMMANSSON

FREDRIK SVANBERG

FREDRIK SÖDERLING

EWA WADELL

JEANETTE WAHL

WILHELM ÖSTBERG


   

  2018 stöder Kulturrådet UtställningsEstetiskt Forum  |  Tjänstgörande utgivare: Jan Ohlin  |  © UEForum 2005-2018